DİJİTAL ÖYKÜ YAZARLIĞI ATÖLYE ÇALIŞMASI

Katılımcılar

İsteyen herkes katılabilir

Atölye Yöneticileri

Doç. Dr. Nebahat Akgün ÇOMAK
Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU

Atölye Çalışması

Dijital araçlar kullanılarak öykü oluşturmaktır. Dijital Öyküler Atölyesi; kuramsal bakış açısının yanı sıra, metin, görüntü, ses ve video çekimlerini kapsamaktadır.

Amaç

Yeni medya teknolojilerinin ve geçişimli medyanın (transmedyanın) gerektirdiği unsurları kullanarak anlatıları yeniden kurabilmeyi ve farklı hedef kitlelere yönelik farklı biçimlerde yeniden sunabilmeyi amaçlayan bir atölye çalışması

Süre

90 Dak. (14:00 – 15:30)

Özet

Öykü anlatımı, kadim kültürlerden itibaren bilgiyi en iyi anlatma ve belleğe yerleştirme biçimidir. Teknolojinin yükselişi ile bireysel, toplumsal ve kültürel bellek, deneyimler ve kazanımlar anlamlarını yitirmeye ya da farklı anlamlar kazanmaya başlamıştır. Öykülerin her biri bir diğerinin içine geçişerek aktarılmakta, zenginleştirilmiş öykü anlatımı, etkileyiciliği ve kurgulanmış yapısı ile bireyleri, grupları, toplumları daha bir içine alabilmektedir. Bir yandan gerek geleneksel anlatıları (öyküleri, masalları) gerekse daha özel biçimde gündelik anlatıları (haberler, reklamlar, olaylar) anlatmanın yeni yolları gündeme gelirken, bir diğer yandan da anlatıların klasik özellikleri modern yaşamın ya da teknolojinin yoğunluğu ile birlikte yitirilmeye başlanmış, günümüzde “öykü” nün yerini “bilgi” almıştır. Öyküler artık bilginin işine yaramaktadır ve karşımızdakine bilgi ile birlikte verildiği haliyle değer taşır görünmektedir. Dijital araçlarla elde edilen bilgi anında değer kazanmakta ve anında değerini yitirmektedir, eksik ya da atık bilgi yerine geçebilmektedir. Oysa anlatıların bilgiden öte bir de duygusal değeri vardır. Bu çalışma, günümüzün öykü anlatıcılığında anlatıcıların neleri önceledikleri ile ilgili ipuçları sunmaktadır.

 


R ile Derin Öğrenme Çalıştayı

Amaç

Son yıllarda derin öğrenme kavramının yapay zeka uygulamalarında geniş yer tutmaya başladığını görüyoruz. Özellikle bilgisayarlı görme, tercüme, metin işleme, ses tanıma ve bunun gibi alanlarda geniş uygulama alanları bulmuştur. Bu çalıştayda derin öğrenme ve konvolusyonel yapay sinir ağları üzerine eğilerek R programlama dili yardımıyla nasıl uygulama geliştirilebileceği üzerinde duracağız ve görüntü analizlerinin nasıl yapılabileceği konusunda pratik örnekler çözeceğiz.

Program

  • R programlama diline giriş
  • Derin Öğrenme ve konvolusyonel sinir ağlarına giriş
  • R ile görüntü işleme üzerine bir uygulama

Gereksinimler

  • R konusunda kısa bir giriş yapılacağından katılımcıların R konusunda bilgi sahibi olması zorunlu değildir.
  • Katılımcı sayısı en fazla 30 kişi olabilir.
  • Katılımcıların dizüstü bilgisayarları ile gelmelerini öneriyoruz.
  • Çalıştay süresi 90 dakikadır.
  • Etkinlik salonunda internet bağlantısı olmalıdır.